Chào mừng bạn ghé thăm trang chính thức của: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON
Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn;CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON;như dưới đây
Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kỳ nội dung, hình ảnh nào của trang Thương mại điện tử này, bạn (người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang Thương mại điện tử này.<br>
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON;chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của; CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON;đối với các đối tượng thể hiện trên website: https://suagluzabet.com.vn

Trang web này và tất cả nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON hoặc bên thứ ba cấp phép cho CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON. Bản quyền của CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON được thể hiện trên website bằng dòng chữ tiếng Anh ‘Copyright 2020 © DRAGON. All rights reserved’.

Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm… đều thuộc quyền sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON là xâm phạm quyền của CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON. CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

Quyền và trách nhiệm của CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON. Khi đó, CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON sẽ thông báo tới người sử dụng bằng văn bản. Tuy nhiên, mặc dù có các công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%.

Do vậy, CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được người sử dụng đưa lên website đều không được xem là thông tin mật, CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào.

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.

Đánh giá page